ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಗೊತ್ತೇ

ಕನ್ನಡದ ಕನಸುಗಾರ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ…